บริษัท พรหมพีระ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พศ.2557 บริษัท เป็นผู้จัดหาสินค้าและครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ สินค้าที่บริษัทคัดสรรมาให้ลูกค้า จะต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสม และได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น รถดูดสิ่งโสโครก และ ฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาด 10 ล้อ เป็นสินค้าหลักของบริษัท ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และทั่วทวีปอเมริกา และรถกวาดดูดฝุ่นถนนขนาด 4 ล้อ เป็นสินค้า มาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมี รถซ่อมบำรุงถนน รถบรรทุกขยะเป็นต้น อีกด้วย